Doradztwo

Dzięki naszemu doświadczeniu wspomagamy naszych klientów w całym procesie inwestycyjnym w zakresie:

  • procedur i harmonogramów w postępowaniu administracyjnym np. przy uzyskaniu pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji lokalizacyjnych;
  • weryfikacji koncepcji oraz projektów wykonawczych;
  • value engineering;
  • opinii technicznych i raportów dotyczących stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych;
  • wsparcia technicznego w procesie podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości, rozpoczęciu inwestycji itp.