Projektowanie

Zajmujemy się projektowaniem oraz doradztwem w zakresie:

 • konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodociągowych p.poż.,
 • instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • sieci i przyłączy,
 • budowli hydrotechnicznych,
 • infrastruktury drogowej.

 

Wykonujemy:

 • koncepcje
 • projekty budowlane
 • projekty przetargowe
 • projekty wykonawcze
 • opinie techniczne, ekspertyzy, studia wykonalności itp. w zakresie m.in. budynków biurowych, handlowych, mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej np. szkoły i przedszkola oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych takich jak jazy, przepławki dla ryb, wały przeciwpowodziowe, regulacje i renaturalizacje rzek, zbiorniki retencyjne.

Oferujemy zintegrowane i skoordynowane usługi. Zapewniamy wysoką jakość dzięki naszej rozległej wiedzy, międzynarodowej praktyce, zaangażowaniu i skupieniu na rozwiązywaniu problemów zarówno w odniesieniu do rozwiązań technicznych, jak i ich efektywności kosztowej.

W naszej pracy bierzemy pod uwagę także aspekty związane ze środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem. Oferujemy wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięcia i ocen oddziaływania na środowisko. Posiadamy też doświadczenie w projektowaniu i realizacji budynków energooszczędnych oraz certyfikowanych zgodnie ze standardami LEED (eng. Leadership in Energy and Environmental Design) i BREEAM (eng. BRE Environmental Assessment Method).

Na co dzień posługujemy się najnowszymi technologiami obejmującymi nowoczesne oprogramowanie w systemach BIM -– (eng. Bbuilding Iinformation Modelling) oraz FEM -– (eng. Finite Element Method).

W styczniu 2014 r. wdrożyliśmy w biurze system Wayman - narzędzie do kompleksowego zarządzania biurem projektowym i projektami. Wybraliśmy tą aplikację aby przede wszystkim monitorować i poprawić efektywność naszej pracy.