Hotel Marriott

ARCHITEKT:
PRC Architekci
INWESTOR:
Grzybowska Center 2 Sp. z o.o.
ADRES:
Warszawa, Grzybowska

6.388 m kw. GBA, 151 pokoi.

Zakres: instalacje wewnętrzne HVAC i wod-kan. – koncepcja, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy.

Koncepcja wielobranżowa została przekazana i zaakceptowana zarówno przez Inwestora jak i sieć Marriott. Obecnie pracujemy nad projektem budowlanym.